ANKARA MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“MAMAK YAZIYOR” PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR…

  Mamak ilçemizin tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı öğrencilerimizin kaleminden kitap oluyor. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Mamak Yazıyor” şiir ve kısa öykü yarışmasına katılmak isteyen ilçemiz genelindeki resmi ve özel bütün ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını 5 Aralık 2016 - 13 Şubat 2017 tarihleri arasında okul müdürlüklerine yapacaklardır. Projemiz; yazma kabiliyeti olan öğrencilerimizi belirlemek, onları teşvik ederek geleceğin şair ve yazarlarını keşfetmek, Mamak’ımızı anlatan eserlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanan, okuyan, düşünen ve yazan gençlerin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.    Yarışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimiz, katılım koşullarına aşağıda bulunan şartnameden ulaşabileceklerdir.
“MAMAK YAZIYOR” PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR…

Projenin Amacı: Yazma kabiliyeti olan öğrencilerimizi belirlemek, onları teşvik ederek geleceğin şair ve yazarlarının ortaya çıkmasını sağlamak, Mamak’ımızı anlatan eserlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak

Projeye Katılacak Okullar: Mamak genelindeki resmi ve özel bütün ortaokullar ve liseler

   Proje kapsamındaki edebi türler: Şiir ve kısa hikaye

Dayanak:1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

I. Genel Amaçlar Madde 2- Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik : 16/06/1983-2842 S.K./1. Md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı: Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek

Projenin Yürütülmesi:

1. Projenin Mamak genelindeki bütün ortaokullara ve liselere duyurulması

2. Her öğrencinin en az bir şiir ya da bir kısa hikaye ile projeye katılmasının teşvik edilmesi

3.Proje kapsamında yazılan eserler arasından okulda dereceye giren ilk üç eserin belirlenmesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonuna Bildirilmesi

4. Bu eserlerin ilçemiz kültür komisyonu tarafından değerlendirilerek kitaplaştırılması

5.Her okulun bu proje kapsamında kaç öğrenciye ulaşabildiğini istatistik olarak  Mamak İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonuna bildirmesi

Şiir Dalında

1.Tema: “Mamak”

2.Şiir tamamen özgün olmalıdır; şiirlerin intihal vb. her türlü hukuki sorumluluğu katılımcılara aittir.

3.Şiirde Türkçenin dil ve söyleyiş güzelliğine aykırı sözcük ve ifadeler kullanılmamalıdır.

4.Proje kapsamında yazılan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da bir yayın organı tarafından yayımlanmamış olması gerekir.

 5. Proje kapsamında yazılan şiirler, eser sahibine geri verilmeyecektir. Şiirlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir kitapta toplanacaktır.

6.Her katılımcı en az  bir (1) şiirle projeye katılabilir.

8. Şiirlerde ölçü tamamen öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

7. Şiirler iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

8.Şiirler Times New  Roman karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.

9.Şiirler hem cd ortamında hem de  A4 kağıdına yazılacaktır.

10.Eserin arkasına öğrenci adı soyadı, okulu, sınıfı, iletişim bilgileri etikete yazılıp yapıştırılacaktır.

Şiir Değerlendirme Ölçütleri:

Tür, şekil ve muhteva bütünlüğü

                  20                                              

Şiirdeki muhtevanın derinliği

                 20

Türkçeyi güzel ve etkili biçimde kullanabilme

                 20

 İmgelem gücü ve söyleyiş zenginliği

                 20

 Ahenk

                 20

Toplam

                  100

 

 Kısa Hikaye Dalında

1.Konu: Mamak ile ilgili olan mekan, olay, tarih, kahramanlık, efsane vb.

2.Hikaye tamamen özgün olmalıdır. Hikayelerin intihal vb. her türlü hukuki sorumluluğu katılımcılara aittir.

3. Eserde Türkçenin dil ve söyleyiş güzelliğine aykırı sözcük ve ifadeler kullanılmamalıdır.

4. Projeye katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da bir yayın organı tarafından yayımlanmamış olması gerekir.

 5.Yarışmaya katılan eserler, eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Mamak İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü tarafından bir kitapta toplanacaktır.

6. Her katılımcı en az bir (1) hikaye ile projeye katılabilir.

7. Hikayeler altı sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

8. Eserler, Times New  Roman karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.

9. Eserler, hem cd ortamında hem de A4 kağıdına yazılacaktır.

10. Eserin arkasına, öğrenci adı soyadı, okulu, sınıfı, iletişim bilgileri etikete yazılıp yapıştırılacaktır.

 Kısa Hikaye Değerlendirme Ölçütleri:

1

Planlı yazabilme (Giriş, gelişme, sonuç)

15

2

Bölümler arasında bağlantı geçişleri 

10

3

Öyküleyici anlatıma başvurabilme

Olay ya da durum

Zaman

Kişi ya da kişiler

20

4

Anlatım özelliklerinden faydalanabilme

20

5

Duygu, düşünce ve hayallerini anlatım açısından doğru cümlelerle ifade edebilme

20

6

Hikayede imla ve noktalama uygunluğu

10

7

Hikayeye  en uygun başlık

5

 

Toplam

100

 

Jüri Üyeleri:

  Proje kapsamında yapılacak seçmeler  için en az üç Türkçe veya  Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni görevlendirilecektir.

Proje Takvimi:

1. Projenin Mamak genelindeki bütün ortaokullara ve liselere  duyurulması:

 

2.Okullarda proje kapsamında çalışmaların yapılması

  

3.Okulların belirlediği en iyi şiir ve hikayelerin komisyonumuzca incelenmesi

 

4.Yıl sonunda okul- aile birliklerinin destek ve katkılarıyla proje kapsamında okul birincilerinin şiir ve hikayelerinin  kitaplaştırılarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması

 

 

Şiir Yazma Takvimi Şiir Kitabının Basımı ve Dağıtımı:

1. Şiirlerin Yazılarak Okul Müdürlüklerine Teslimi: 5 Aralık 2016 / 13 Şubat 2017 

2. Okulda Dereceye Giren İlk Üç Eserin Belirlenmesi: 13 Şubat / 17 Şubat 2017

3. İlk üç eserin Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bildirilmesi ve Eserlerin Teslim Edilmesi: 20 Şubat / 24 Şubat 2017

4. Eserlerin İncelenerek Baskıya Hazırlanması: Mart 2017

5.  Basımı ve Okullara Dağıtımı: Nisan 2017

Hikaye Yazma Takvimi Hikaye Kitabının Basımı ve Dağıtımı:

1. Hikayelerin Yazılarak Okul Müdürlüklerine Teslimi: 5 Aralık 2016 / 13 Şubat 2017 

2. Okulda Dereceye Giren İlk Üç Eserin Belirlenmesi: 13 Şubat 2017 / 17 Şubat 2017

3. İlk üç eserin Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bildirilmesi ve Eserlerin Teslim Edilmesi: 20 Şubat 2017 / 24 Şubat 2017

4.  İncelenerek Baskıya Hazırlanması: Mart 2017

5. Kitapların Basımı ve Okullara Dağıtımı: Nisan 2017

MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “ MAMAK YAZIYOR” PROJESİNE KATILIM İSTATİSTİĞİ

OKULUN ADI

ŞİİR YAZMA DALINDA PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

HİKAYE YAZMA DALINDA PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

 

Döne ELALDI KOÇ            Behiye SAVAŞ           Gülşah PARLATICI                 

 

 

Pelin AKŞİT                   İbrahim BAKIR              Cihangir ASLANYILMAZ 

 

 

                                                                                                            Adem ÖZTÜRK

                                                                                                        Kültür Şube Müdürü  

 

UYGUNDUR

21.11.2016

Rahmi GÜNEY

                                                            Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                           

 

 

Şafaktepe Mah. 125 cad. No 5 Şafaktepe İlkokulu Yanı Mamak / ANKARA - 0312 3191823

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.