ANKARA MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün eTwinning Çalıştayında oluşturulan İlkokul eTwinning projeleri tamamlanmıştır.

Müdürlüğümüzün eTwinning Çalıştayında oluşturulan İlkokul  eTwinning projeleri tamamlanmıştır.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eTwinning Çalıştayında ilkokul öğretmenlerimizin katılımıyla 10 eTwinning projesi geliştirilmiş ve nisan ayı boyunca okullarımızda uygulanarak tamamlanmıştır. 

Projedeki tüm öğretmenlerimizin işbirliği ile öğrencilerimizle çok kıymetli etkinlikler yapılmıştır. Öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, eğitimde iyi örnekleri birbiriyle paylaşabilmişlerdir. 

Öğrencilerimizin 21.Yüzyıl Becerileri desteklenirken birçok Web2.0 aracıyla ders içerikleri oluşturulmuştur.

Bu süreçte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn.Mustafa ÖZEL ve Şube Müdürümüz Sn.Hayrettin YILMAZ proje çalışmalarını yakınen takip etmişlerdir. 

Projeler gönül veren öğretmenlerimizi, onları destekleyen okul idarecilerimizi ve velilerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Öğretmen ve Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

 PROJELERİN İÇERİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 30-04-2022Doğa Benim (6-10 Yaş):Pandemide evde kalan, doğadan her geçen gün uzaklaşan ve kopan çocukların doğayı kavrama ve doğayı koruma bilincini zihinlerinde canlandırmak ve anlamlandırmak oldukça zordur. Her geçen gün eğitim ortamlarının modern teknolojilerle olan entegrasyonu artarken bu ortamların doğa ile yeterince bütünleştirilememesi çocuklarda doğa kavramı ve doğa ile ilgili sorunlarının farkına varılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Çocukların ve velilerin doğal ortamla dijital ortamı bütünleştirerek dijital becerilerini geliştirmek, 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak kapsamında ''DOĞA BENİM'' projesiyle çocukların doğaya karşı duyarlılıklarını artırılması amaçlanmaktadır.

 

30-04-2022Zamanın Matematiği "Maths Of Time" (6-10 Yaş):Matematik dersinde, ilkokul öğrencilerinin anlamakta zorlandıkları ve kavram yanılgıları olduğu düşünülen konu alanlarından bir tanesi de zamanı ölçmedir.İlkokul matematik programında ZAMAN konuları, ilkokul 1. sınıftan başlayıp 4.sınıfa kadar her sene sarmal bir şekilde genişleyerek öğrencilere öğretilmeye çalışılır. ZAMAN konusu bu yaş grubu çocuklar için soyut ve de algılanması zor bir kavramdır. Bu projede 'ZAMAN' konusu tüm bölümleriyle(saat,takvim,mevsimler ) ele alınacak olup,konu diğer derslerle birlikte ilişkilendirilerek,etkinliklere katılarak,yaparak yaşayarak,21.yüzyılın gerektirdiği becerileri kullanmaları sağlanarak ve de eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.Zaman kavramını soyut olmaktan çıkarıp somut olarak algılamaları sağlanacaktır.

 

30-04-2022


(S)Empatik Çocuklar (6-10 Yaş):Empati veya eş duyum; bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu ve nasıl hissettiğini anlamak olarak kısaca tanımlanabilir. Bu kapsamda öğrencilerimizin proje sonunda;· Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, · Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve hissetmesi, · O kişiyi anladığını ona ifade etmek gibi davranışları kazanması, amaçlanmaktadır.

 

30-04-2022

Hayata Şekil Verelim!(6-10 Yaş):Çocuklar; matematik dersinin içinde, geometrik cisim ve şekillerle geometriyi öğrenmeye başlar. Bu bilgiler en temel seviyeyi oluşturmaktadır. Cisimlerin ve şekillerin sadece matematik dilinden ibaret olmadığını resim, müzik, spor gibi disiplinlerle de iç içe olduğunu kavramak bu süreci aile katılımı ile desteklemek ve bir farkındalık yaratmak istenmektedir. Hayatın içinde hep gös önünde olan bu cisim ve şekilleri tanımak, ayırt etmek ve günlük yaşam ile ilişkilendirmek, akılda kalıcılığı arttırmak ve eğlenerek öğrenmeyi sağlamak amaçtır.

 

 

30-04-2022No Problem!(6-10 Yaş):Ülkemizde matematik okur yazarlığı konusunda belirgin bir eksikliğin olduğu, yapılan uluslararası sınavlarla da tespit edilmiştir. Özellikle son yıllarda popüler olan yeni nesil soru tekniğinde öğrencinin okuduğu problemi anlaması çok daha önemli hale geldi.

Einstein, 'Dünyayı kurtarmak için bir saatim olsaydı; elli beş dakikasını problemi tanımlamaya, kalan beş dakikayı da çözümü bulmaya ayırırdım' demiştir. Buradan hareketle eğer öğrencilerimizin problemi anlamasını sağlayabilirsek çözüme ulaşmaları çok kolay olacaktır. Problemi anlayan öğrencinin matematiğe karşı geliştirdiği korku ve önyargı da ortadan kalkacaktır.

Öğrencilerin matematik okur yazarlığının geliştirilmesi için eğitimin en alt basamağından başlamak gerektiğini düşünerek ilkokul öğrencilerinde matematik problemlerini doğru anlamayı geliştirecek bu projeyi yapmaya karar verdik. Proje kapsamında öğrenciler, matematik problemlerini sırasıyla drama, kağıt katlama, çeşitli sanatsal etkinliklerle anlamaya çalışacaklar. Eğlenceli etkinlikler eşliğinde matematik problemlerini çok daha kolay anlamaları sağlanmış olacak.

 

 

30-04-2022Oyunda Ben de Varım!(6-10 Yaş):Hayal gücünü geliştiren, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan oyun, çocuğun dünyasında bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal psikomotor gelişimini sağlayan, özgüveni geliştiren en önemli etkendir. Günümüzde teknolojinin hayatlarımızın büyük bir kısmını kapsadığı, çocukların oyunlarını dijital ortamlarda sanal olarak oynamaları ve şehirleşmenin getirdiği apartman kültürü, çocukların birlikte oyun kurup oynamalarını güçleştirmektedir.

Bu proje, öğrencilerin bildikleri oyunları kendi ortam ve koşullarına göre yeni araçlar kullanarak inovasyon sağlamalarına, oyunları uyarlayabilmelerine, öğrencilerin bağımsız oyun kurma becerisini geliştirmelerine katkı sunma amacı taşımaktadır.

 

 

30-04-2022Atık Matik "WasteMatic" (6-10 Yaş):Matematik hayatımızın merkezindedir..Ayrıca dünyamızın merkezi de kirlenmektedir.Projemizde hem matematiği somutlaştırmak hem de atıkları değerlendirmek adına,atık malzemelerle matematik oyuncakları tasarlamak,matematiği eğlenceli hale getirerek çocuklara sevdirmek planlanmaktadır.

Bu amaçla aktif bir öğrenme ortamı olan oyun ile matematik dersini eğlenerek öğrenmeleri, web 2 araçlarını kullanarak dijital becerilerinin gelişmesini sağlayacak etkinliklerle ve hazırlayacakları materyallerle öğrencilerin aktif olarak sürece katılması, çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak,öğrencilerin bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirilmesi, öğretmenlerin matematik dersinde farklı öğretim teknikleri kullanmalarını teşvik etmek, proje sayesinde her kazanım için hazırlanacak olan oyunların daha fazla çocuğa ulaşması ve matematik dersini korkulan bir ders olmaktan çıkarıp sevdirebilmek amaçlanmaktadır.

 

30-04-2022Geleneksel Çocuk Oyuncakları ile Buluşma (6-10 Yaş):Projemiz geçmişte kullanılan çocuk oyuncaklarının tanınmasınıve bunlardan bazıların öğrencilerimizin günlük yaşantılarına aktarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.Geçmişteki oyuncaklar ve bunlarla oynanan oyunlar toparlanacak, okullarımızdakiokullarımızdaki öğrenme yaşantılarının bir parçasına dönüştürülecektir.

 

 

 

30-04-2022

Atmıyorum Oyunuyorum!(6-10 Yaş):Tüketimin ihtiyaç olarak algılandığı ve bize dayatıldığı bu çağda, çevre kirliliğinin en temel sorunlarından biri çöptür. Doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması kadar tüketilen her ürünün doğru ayrıştırılmaması, yeniden kullanılabilir hale getirilmemesi ve geri dönüşüm alanlarına ulaştırılmaması da çevreyi olumsuz etkilemektedir. Doğaya sunduğumuz olumlu ya da olumsuz her katkı bize dönecek ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Doğa sürekli bir döngü içerisindedir.

 

 

Kulaktan Kulağa(6-10 Yaş):Günümüz şartlarında sıkça kullandığımız bilgisayar dili ve anne babaların yoğun çalışma hayatı çocuklarıyla olan iletişimleri ve çocukların dil gelişimini olumsuz etkilemektedir. Dil zenginliğimizin bir göstergesi olan atasözlerinin de sıkça kullanılmadığı görülmektedir. Bu sebeple projemizin amacı atasözlerimizin öğrencilerimize öğretilmesi , sevdirilmesi ve günlük hayatta kullanılmasıdır.

 

 

 

Şafaktepe Mah. 125 Cad. No 5 Mamak / ANKARA - 0312 319 1823, Ek Bina 0312 362 3372

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.