ANKARA MAMAK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzün eTwinning Çalıştayında oluşturulan Okulöncesi eTwinning projeleri tamamlanmıştır.

Müdürlüğümüzün eTwinning Çalıştayında oluşturulan  Okulöncesi eTwinning projeleri tamamlanmıştır.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eTwinning Çalıştayında 67 okul öncesi öğretmenimizin katılımıyla 8 okul öncesi projesi geliştirilmiş ve nisan ayı boyunca okullarımızda uygulanarak tamamlanmıştır. 

Projedeki tüm öğretmenlerimizin işbirliği ile öğrencilerimizle çok kıymetli etkinlikler yapılmıştır. Öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, eğitimde iyi örnekleri birbiriyle paylaşabilmişlerdir. 

Öğrencilerimizin 21.Yüzyıl Becerileri desteklenirken birçok Web2.0 aracıyla ders içerikleri oluşturulmuştur.

Bu süreçte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn.Mustafa ÖZEL ve Şube Müdürümüz Sn.Hayrettin YILMAZ proje çalışmalarını yakınen takip etmişlerdir. 

Projeler gönül veren öğretmenlerimizi, onları destekleyen okul idarecilerimizi ve velilerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Öğretmen ve Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

 PROJELERİN İÇERİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

30-04-2022

 

NESLİ TÜKENMEYEN MATEMATİK (4-6 YAŞ):Öğrenim hayatımızın bazı aşamalarında, matematik hepimizin çekindiği bir ders olmuştur. Okul öncesi dönem matematik eğitiminde en önemli aşamalardan biri, hatta en önemlisidir çünkü; okul öncesi dönemde matematik korkusu/kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu, eğlenceli, güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz. Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli fırsatlar vermeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan "matematik etkinlikleri" ile mümkündür. Bakanlığımızın belirlediği matematik seferberliğinde okul öncesi alanında biz de varız diyoruz. Çocuklara matematiği daha eğlenceli hale getirmek için çocukların dikkatini çeken ve sevdikleri dinozorları kullanacağız. Hem dinozorların çeşitlerini öğrenecek hem de dinozorumuz ile matematiğin eğlenceli dünyasına adım atacağız. Bunları yaparken de Web 2.0 araçlarını kullanacağız.

 

30-04-2022

İÇİMDEKİ SES (3-6 YAŞ):Pandemi sürecinde çocukların sosyal yaşamdan uzaklaşmalarından dolayı duygularını ifade etmede ve yönlendirmede zorlandıkları gözlenmiştir.bu durumdan dolayı İÇİMDEKİ SES projesı kurulmuştur.Projemiz , çocukların duyguları tanıma durumları ile iki önemli sosyal beceri olan duyguları yönetme becerileri ve arkadaşlık becerilerini güçlendirmek amaçlanmıştır.Okul Öncesi Çocuklar, Duyguları Tanıma, Duyguları Yönetme Becerileri, Arkadaşlık Becerileri, Sosyal Beceriler. Okul öncesi dönem, çocuğun tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı ve gelişimin desteklenmesinin önemli olduğu yılları kapsamaktadır. Çocukların, erken çocukluk döneminde duygusal deneyim ve ifadelerinin düzenlenmesi, oldukça önem taşımaktadır. Çünkü duygular, insan olmanın bir özelliğidir ve günlük hayatta önemli bir yere sahiptir. Duygusal gelişim, bireyin başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamlandırmasını ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan bir süreçtir.Duygusal gelişimi desteklenen çocuklar, yeterliklerini ortaya koyarak becerileri doğrultusunda başarılarını sergilerler ve bu başarılarından dolayı özgüvenli iletişim, sorumluluk alma, liderlik sergileme ve duygularını ifade etmede yetkinlik gösterebilirler. Özellikle ilk çocukluk döneminde, çocuğun duygusal denetimi biçimlenmeye başlamakta, dil ve bilişsel yeterliklerin artması da çocuğun duygularını toplumun kabul göreceği şekilde dışavurmasını sağlamaktadır. çocuklarımızın yaşadıkları duyguları keşfetmeleri,olaylar karşısında duygularını nasıl yöneteceklerini keşfetmlerini ,ifade etmelerini ve empati kurmalarını sağlamak.bu amacımızı gerçekleştirirkende 21.yüzyıl teknoloji araçlarını kullanma becerilerini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

 30-04-2022

EKRANA UZAK AKRANA YAKIN (3-6 YAŞ): Oyunlar, çocukların en gerçek, en sevdiği uğraşıdır. Fiziksel ,sosyal duygusal,bilişsel ve dil gelişimine tartışmasız katkısı olan oyun, çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın en etkili yoludur. Özellikle okulöncesi dönemde oyunlar; eğitimde çocuğu pasif durumdan aktif duruma geçirmesi nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir.'' Ekrana uzak, Akrana Yakın'' Projemiz ile , günümüzde ve özellikle de Pandemi süresince çocukların dijital oyunlara bağımlılıkların artması nedeniyle çocuklarda oyun kurma ve iletişim becerilerinin azaldığı, çocukların kültürümüzden uzaklaştığı ve daha çok dijital oyunlara yönlendiği gözlemlenmiştir. Bu sebeplerden yola çıkarak geçmişteki oyunlarımızın unutulmamasını, oyun kurma becerileri geliştirmelerini, ve akranlarıyla oynamalarını amaçlamaktayız.

 

 

30-04-2022

 

DOĞANIN DİLİ (3-6 YAŞ): Teknolojinin çocukları esir aldığı ve kapalı mekanlarda, soyut kavramların öğretilmesine dayalı olduğumuz bu dönemde doğa, çocuklar için giderek uzak ve soyut bir kavrama dönüşüyor.Son yıllarda yapılan çalışmalar doğanın bizler için, özellikle de çocuklarımız için neden hava kadar, su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Kapalı mekanlardaki etkinliklere kıyasla çocuklar doğada, açık havada fiziksel olarak çok daha aktiftir. Sınıflarında, ders çalışırken, televizyon ve bilgisayar karşısında yalnızca zihinleri çalışan çocuklarımızın bedenlerini de çalıştırmaya ihtiyaçları vardır.Doğayla temas halinde olan çocukların özgüveninin çok daha hızlı geliştiği yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Salgın sürecinde sosyallikten ve doğadan çok kopuk kalan çocukların pek çok gelişimsel alanının iyileştirilmesini hedeflediğimiz için "DOĞANIN DİLİ" adlı proje geliştirilmiştir.

 

 

30-04-2022 

TRAFİKTE CAN'IM VAR!(3-6 YAŞ): 21. Yüzyılda hayatımızda çoğu şeyin elektroniğe dönmesi ile birlikte bazı noktalarda maalesef ki insan ilişkileri zayıfladı. Bununla birlikte toplumumuzda hoşgörülü olmak, saygılı olmak ve sabırlı olmak erdemleri göz ardı edilmeye başladı. Hayat rutinimiz içindeki trafiği ayarlarken çocuklarımıza sabırlı, saygılı ve hoşgörülü olmayı, kendimizi farklı tehlikerlerden korumayı, toplumla uyumlu bireyler olmayı, kurallara uymanın önemini fark ettirmek ve kazandırmak amacı ile projemizi geliştirdik. Çünkü trafikte CAN'ımız var.

30-04-2022

Tenceremde Matematik Kaynıyor (3-6 Yaş):Okul öncesi dönemde çocuk; ilerde kullanacağı matematik kavramlarını, çevresi ile girdiği etkileşim sayesinde öğrenmeye başlar.Günlük yaşam içinde rutinlerini gerçekleştirirken ve oyun oynarken birçok matematiksel kavram ve beceri ile karşı karşıya kalır.Farkında olmadan aslında günlük yaşam içinde birçok yerde matematik becerilerini kullanır ve geliştirir.Erken çocuklukta edinilen bu tarz deneyimler,matematik becerilerinin temellerini atarken akademik başarılarına da olumlu katkılar sağlar. Günlük yaşamda matematik her yere saklanmıştır ve bu yerlerden biriside mutfaktır. Mutfakta; araç gereçleri kullanırken, yemek pişirirken, servis ederken matematik bize eşlik eder. Mutfak her zaman çocuklar için eğlenceli bir yerdir. Çocuk mutfakta yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek matematiği öğrenir.Bu projede; mutfak etkinlikleri,mutfak araç gereçleri kullanılarak çocukların matematik farkındalıklarının arttırılması ve matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.Bu etkinlikler yapılırken kullanılacak olan web 2 araçlarıyla çocukların yaşayacağı deneyimler daha etkili hale getirilecektir.

30-04-2022

MATEMATİK HAVADA KALMASIN (3-6 YAŞ):Öğrenim Hayatımızın bazı aşamalarında matematik hepimizin çekindiği bir ders olmuştur.Okul öncesi dönem, matematik eğitiminde en önemli aşamalardan biridir, çünkü bu dönemde matematik korkusu, kaygısı henüz gelişmemiştir.Biz de bu amaçla matematiğin oyuncu, eğlenceli, neşeli yüzünü tanıtarak doğanın matematiğinden yola çıkıp neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, tahmin yürütme, bağımsız düşünme, problem çözebilme, yorumlama yeteneklerinin gelişimini destekleyen eğlenirken öğreneceğimiz etkinlikleri içinde barındıran MATEMATİK HAVADA KALMASIN projemiz ile okul öncesi dönem çocuklarımızın matematiksel becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.


 

30-04-2022Matematikte Birlikteyiz (3-6 Yaş): Matematik dünyamızı anlamak ve keşfetmek için en önemli araçlardan biridir. Matematiksel düşünce, okul öncesi dönemlerinde çocuklara kazandırılması gereken bir olayı başından sonuna kadar düşünmeyi sağlayarak neden sonuç ilişkisini, zihinsel becerilerin işlevsel hale gelmesini sağlayan matematiğin temellerini içeren bir süreçtir. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların farklı öğrenme özellikleri göz önünde bulundurularak kaynaştırma eğitim ortamlarında bir arada eğitimlerini alan normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların sınıf içinde birlikte hareket etme, paylaşma becerilerini geliştirerek, grup bilincini ve sosyal farkındalıklarını artırarak, Web 2 araçları ile 21.yy becerilerini desteklerken MATEMATİĞİ BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ!

Şafaktepe Mah. 125 Cad. No 5 Mamak / ANKARA - 0312 319 1823, Ek Bina 0312 362 3372

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.